Advies & Consult

Veiligheid, of het nu brandveiligheid, crime preventie, elektra of datatechnologie is, begint met een goed werkende technische installatie en goede maatregelen. Installeren is vooruitzien en u wilt als ondernemer/gebouwbeheerder dat u met de installatie voorbereid bent op de toekomstige bedrijfsmatige én technologische ontwikkelingen.

Door ons bij de start van uw project te betrekken kunnen wij u goed adviseren. Vanzelfsprekend nemen wij hierbij uw wensen mee.

Brandveiligheid omvat een breed pakket aan maatregelen met als doel dat iedereen bij brand veilig en op tijd het pand kan verlaten. De brandweer, overheid en verzekeraars stellen hoge eisen, welke zijn terug te vinden in het Bouwbesluit. U kunt bij onze brandpreventiedeskundigen terecht met al uw vragen en desgewenst kunnen zij een toetsing uitvoeren of het gebouw aan alle eisen voldoet.

De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een instrument om het inbraakrisico vast te stellen, hierbij wordt onder meer gekeken naar het soort onderneming, de soort goederen, de waarde van de goederen en de waarde van bijvoorbeeld computers en andere apparatuur. In het Proces van Eisen (kortweg PVE) worden de preventiemaatregelen opgenomen die volgen uit de risico bepaling volgens de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

Advies Consult

De preventiemaatregelen bestaan uit de zogeheten OBI-maatregelen: organisatorische maatregelen, de bouwkundige aanpassingen en de technische installaties.

AZ Techniek is ook uw betrouwbare partner als het om onderhoud gaat. Preventief onderhoud aan uw installatie werkt niet alleen kostenbesparend, maar garandeert ook de continuïteit en betrouwbaarheid van uw installatie. Wij stellen een onderhoudscontract voor u op, waarbij wij  rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. Voor een vast bedrag bent u dan verzekerd van een goed werkende installatie en u bespaart op termijn in de kosten.

 

Bent u geïnteresseerd in deze AZ Techniek service? Neem dan volledig vrijblijvend contact met ons op.