Brandveiligheid & Brandpreventie

Hoe kunt u de brandveiligheid garanderen van de medewerkers, bezoekers en goederen van een gebouw? Welke maatregelen, zowel bouwtechnisch, organisatorisch als installatietechnisch, moet u treffen? Hoe voorkomt u dat een beheersbare brand een onbeheersbare brand wordt?

Voor het bepalen welke technische installaties in een gebouw aanwezig moeten zijn, worden de richtlijnen (NEN 2535, NEN 2654-1, NEN 2575) gevolgd. Door een analyse en een toetsing aan het bouwbesluit wordt duidelijk welke installaties verplicht zijn.

Goede brandpreventie zorgt voor minder slachtoffers, snellere doormelding en actie door de brandweer, minder bedrijfsstilstand en verlies van klanten en minder belastend voor het milieu.

Uw distributeur en adviesbureau brandveiligheid

AZ Safety is distributeur in Nederland voor de brandmeldcentrales van Schrack-Seconet en leverancier van brandmeldcentrales Cooper-Safety, Unipos, Hertek, ontruimingsinstallaties, handblusmiddelen en diverse blusinstallaties.

Een brandmeldcentrale (BMC) wordt gebruikt om brand te detecteren. In iedere ruimte wordt met een rookmelder de rookontwikkeling continu gecontroleerd en bij rookontwikkeling gaat er een alarm af (sirene). Of een bedrijf verplicht is om een BMC te hebben is afhankelijk van het soort gebouw en het soort bedrijf. Indien een BMC niet verplicht is, zijn er andere mogelijkheden om de brandveiligheid te kunnen garanderen. Het is belangrijk om de brandveiligheid te laten controleren en u goed te laten adviseren door onze brandpreventiedeskundigen. Het grote voordeel van een BMC is dat er te allen tijde en continu gecontroleerd wordt of er brand ontstaat, bij losse brandblusmiddelen is die controle er niet.

Een ontruimingsinstallatie heeft als doel de in het gebouw aanwezige mensen te waarschuwen en de BHV-ers zijn getraind om ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk en veilig het gebouw verlaten kan volgens het ontruimingsplan via de aangewezen vluchtroutes.

Handblusmiddelen zijn brandslanghaspels, draagbare handblustoestellen en blusdekens. Welk blusmiddel u het beste kunt gebruiken is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat.

Noodverlichting heeft tot doel om iedereen ook bij rookontwikkeling veilig het gebouw uit te loodsen.

Een blusinstallatie heeft tot doel een brand beheersbaar te houden. Er zijn diverse soorten blusinstallaties, afhankelijk van het soort gebouw en soort goederen wordt een keuze gemaakt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een natte of droge sprinklerinstallatie, een blusgasinstallatie, blusschuim installatie, aerosol blussysteem.

Bij een noodsituatie moeten de vluchtroutes goed toegankelijk zijn, er zijn eisen gesteld waar het deur- en raambeslag aan moet voldoen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

  • Brandmeldcentrale
  • Ontruimingsinstallatie
  • Handblusmiddelen
  • Nood- en schrikverlichting
  • Diverse blusinstallaties (gas, sprinkler, schuim)
  • Deur- en raambeslag

Schrack-Seconet